ΑΡΘΡΑ

Στερεοφωνική Τρισδιάστατη Επεξεργασία

Διεύρυνση Ακουστικού πεδίου

Τραυλισμός

Μητσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Η Στερεοφωνική τρισδιάστατη επεξεργασία ήχου και ομιλίας σε πραγματικό χρόνο.

Η Στερεοφωνική τρισδιάστατη επεξεργασία ήχου και ομιλίας σε πραγματικό χρόνο είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει και να επιταχύνει την αποκατάσταση της άρθρωσης των φθόγγων παρέχοντας ένα ποιοτικότερο ακουστικό περιβάλλον. 

Να ενισχύσει την ανάπτυξη λόγου στα παιδιά μέσα από ψυχαγωγικού τύπου ηχητικά φίλτρα αλλάζοντας – παραμορφώνοντας την φωνή του λογοθεραπευτή αλλά και του ίδιου του παιδιού με φωνή όπως μιλούν, τα γνωστά σχεδόν σε όλα τα παιδιά, Minions. 

Επίσης η παραμόρφωση της φωνής ως “Φοβέρας” που είναι αυστηρός! Η ανάβαση στην κορυφή του βουνού και ο αντίλαλος που δημιουργείται φωνάζοντας από ψηλά. Η εξερεύνηση μιας σπηλιάς και η μεγαφώνιση που δημιουργείται καθώς τα παιδιά φωνάζουν γιατί είδαν κάτι.

  Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να ακούσετε ένα τμήμα της επεξεργασίας που έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε. μέσω της Στερεοφωνικής τρισδιάστατης επεξεργασίας ήχου και ομιλίας σε πραγματικό χρόνο. 

Μητσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Γιατί δημιουργήσαμε την Στερεοφωνική τρισδιάστατη επεξεργασία ήχου και ομιλίας σε πραγματικό χρόνο.

Οι σύγχρονες ανάγκες στον τομέα της Λογοθεραπείας και η εξέλιξη της τεχνολογίας ήταν μια πρόκληση για το πώς θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε και να εξελίξουμε την υπάρχουσα τεχνολογία της μηχανικής του ήχου σε μια μεθοδολογία όπου θα μπορεί να προσομοιάζει την λήψη του ηχητικού σήματος ενός ατόμου με φυσιολογική ακοή και να εφαρμοστεί στην Λογοθεραπεία ως σημαντικό βοηθητικό μέσω αποκατάστασης των διαταραχών όπου μπορεί να εφαρμοστεί.

⇒ Γιατί στερεοφωνική; Γιατί ο τρόπος λήψης του ηχητικού σήματος γίνεται στερεοφωνικά (δηλαδή από δύο εισόδους) όπως ο άνθρωπος που λαμβάνει τον ήχο από τα δύο όργανα ακοής (αφτιά).

⇒ Γιατί τρισδιάστατη; Διότι ο ήχος έχεις 3 διαστάσεις , ύψος ,πλάτος και βάθος. Πλέον μας δίνεται η δυνατότητα να μπορούμε να επηρεάζουμε κάθε μια διάσταση του ήχου ξεχωριστά ή ταυτόχρονα δημιουργώντας νέα βελτιωμένα ακουστικά πρότυπα , μέσω του επεξεργαστή της συσκευής. Είτε πρόκειται για την κλινική έκδοση είτε για την εργαστηριακή έκδοση των συσκευών.

 

⇒ Γιατί σε πραγματικό χρόνο; Διότι το σύνολο των συσκευών μας δίνουν την δυνατότητα να επεξεργαστούμε το ηχητικό σήμα ,είτε πρόκειται για απλό ήχο είτε ομιλία χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση στην μεταφορά του σήματος στα αφτιά του ατόμου διαμέσω των ακουστικών κλειστού τύπου.
⇒ Τι επιτυγχάνουμε με την Στερεοφωνική τρισδιάστατη επεξεργασία ήχου και ομιλίας σε πραγματικό χρόνο;
Βελτιωμένη ακουστική αντίληψη χωρίς περιττούς θορύβους κάτω από τα 100hz
Βελτιωμένη ακουστική επεξεργασία διότι το σήμα είναι καθαρότερο και βελτιωμένο στις συχνότητες που θεωρούμε ότι χρειάζεται.
Καλύτερη ακουστική διάκριση των φθόγγων.
●Καλύτερη ακουστική εστίαση, προσοχή και κατανόηση πληροφοριών είτε προφορικού λόγου είτε γραπτού (ανάγνωση κειμένου)
● Ταχύτερη αποκατάσταση των διαταραχών της ομιλίας.
Καλύτερος έλεγχος της ροής της ομιλίας μέσω του συστήματος της καθυστερημένης ακουστικής ανατροφοδότησης.

⇒ Πώς εφαρμόζεται η στερεοφωνική τρισδιάστατη επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο;

Ο θεραπευτής και το παιδί ή ο ενήλικας φοράνε τα ακουστικά , έχει τοποθετήσει το στερεοφωνικό μικρόφωνο ανάμεσά τους , επιλέγει το προεγκαταστημένο πρόγραμμα από το μενού επιλογών για την διαταραχή του θέλει και το ενεργοποιεί. Από εκείνη την στιγμή η συσκευή ξεκινάει να επεξεργάζεται το ηχητικό σήμα και να δημιουργεί νέα ακουστικά πρότυπα αλλά και τα πρότυπα ομιλίας.

Το ύψος , είναι η ένταση του ηχητικού σήματος , πόσο δυνατά ή σιγανά θέλουμε να ακούσουμε συνδυάζοντας διάφορα φίλτρα ήχου.

Το πλάτος , κάθε φθόγγος έχει την δική του συχνότητα μέσα στο φάσμα του ήχου που κυμαίνεται απο τα 20hz έως τα 20khz . Οπότε μπορούμε να βελτιώσουμε ή να εξομαλύνουμε τις συχνότητες ή τα τμήματα του φάσματος που θεωρούμε ό,τι χρειάζονται επεξεργασία. Δημιουργώντας νέα ακουστικά μοντέλα και πρότυπα.

Το βάθος, είναι η διάρκεια του ακουστικού σήματος που φτάνει στα αφτιά του ατόμου μέσω των ακουστικών επεξεργασμένο και μέσω του φίλτρου της καθυστερημένης ακουστικής ανατροφοδότησης δημιουργεί νέο ρυθμό ομιλίας.

  Απαραίτητος εξοπλισμός για την  στερεοφωνική τρισδιάστατη επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Α τύπος

● Στερεοφωνικό μικρόφωνο παντοκαντευθυντικού τύπου 

● Προενισχυτής μικροφώνου με δυνατότητα βασικών ρυθμίσεων εκουαλάϊζερ

●  Επεξεργαστής ήχου με δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών φίλτρων ήχου

● Προενισχυτής ακουστικών 2 υποδοχών και άνω

● Τουλάχιστον 2 ζευγάρια ακουστικών κλειστού τύπου

Β τύπος 

● Στερεοφωνικό μικρόφωνο παντοκαντευθυντικού τύπου

● Κονσόλα επεξεργασίας με ενσωματωμένο προενισχυτή μικροφώνου, δυνατότητα εγγραφής σε usb stick, συνδεση με οθόνη υπολογιστή για εργαστηριακή ανάλυση και επεξεργασία

● Προενισχυτής ακουστικών 2 υποδοχών και άνω

● Τουλάχιστον 2 ζευγάρια ακουστικών κλειστού τύπου