Μήτσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Τι είναι ο τραυλισμός;

⇒ Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής του λόγου του ατόμου.

   Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον τραυλισμό είναι οι επαναλήψεις λέξεων, συλλαβών, ήχων (ε..ε..λα, νε..νε..ρό, παρατάσεις φωνημάτων (κκκκαλημερα), άφωνες διακοπές(θ…ελω), επίσης παρατηρείται σύσπαση στους μύες του προσώπου, του λαιμού όπως, των οργάνων άρθρωσης, εφίδρωση, άγχος, έντονο κοκκίνισμα στο πρόσωπο , σχηματισμός μορφασμών, συναισθηματικές διαταραχές, φόβος, οργή, ντροπή, πίεση από τους γονείς για να μιλήσει σωστά και σύγκριση με αλλά αδέρφια.

   Τα παιδιά στην ηλικία των 2-5χρ.ενδεχεται να εμφανίσουν χαρακτηριστικά τραυλισμού τα οποία παρουσιάζονται λόγω της μη-ετοιμότητας του μηχανισμού άρθρωσης να αντεπεξέλθει στην προσπάθεια να πει πολλές λέξεις μαζί δημιουργώντας σύγχυση με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους κάποια από τα συμπτώματα, αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να δημιουργεί ανησυχία γιατί είναι φυσιολογικό σε αυτή την ηλικία να υπάρχουν αυτές οι αστάθειες στην ροή του λόγου του παιδιού, αν όμως αυτό αρχίζει να γίνεται έντονο και να δημιουργεί προβλήματα στην ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού θα πρέπει να συμβουλευτούμε Λογοθεραπευτή.

   Στα παιδιά σχολικής ηλικίας υπάρχει ο φόβος μήπως τα κοροϊδέψει κάποιο άλλο παιδί και κλείνονται στον εαυτό τους, αποφεύγουν να μιλήσουν με αποτέλεσμα να δημιουργείται συναισθηματική αστάθεια.

 

⇒    Η αιτία του τραυλισμού μπορεί να είναι η κληρονομικότητα, το λανθασμένο πρότυπο από κάποιο μέλος της οικογένειας, ψυχολογικοί λόγοι , δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να έχει ζήσει ένα παιδί (χαμός κάποιου μέλους της οικογένειας)κα.

⇒    Η αντιμετώπιση του τραυλισμού στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μακροχρόνια(1-2 μέχρι και 3χρ) βέβαια, ανάλογα με την περίπτωση, πάντα σε συνεργασία με τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον ώστε οι παράγοντες που επηρεάζουν την έντονη εμφάνιση των συμπτωμάτων να υποχωρήσουν στο δυνατότερο βαθμό και σιγά σιγά να εξαλειφθούν. Η λογοθεραπεία προσφέρει στο άτομο που τραυλίζει διάφορες τεχνικές ομιλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και βοήθεια για καλύτερη αντίληψη και κατανόηση του προβλήματος. Η μείωση του τραυλισμού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η συχνότητα, η ένταση του προβλήματος και η αποδοχή του.

⇒ Η αντιμετώπιση ενός ατόμου με χαρακτηριστικά τραυλισμού πρέπει να είναι :

 αποδεκτό και όχι απορριπτέο 

 το ενδιαφέρον πρέπει να είναι εστιασμένο σε αυτά που λέει και όχι πως τα λέει

 δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος για συζήτηση

 χρήση απλού λεξιλόγιου σε περίπτωση που είναι παιδί

⇒ Η αντιμετώπιση ενός ατόμου με χαρακτηριστικά τραυλισμού ΔΕΝ πρέπει να είναι :

 δεν πρέπει να αγχώνεστε για την ομιλία του

 επιτρέπετε να τελειώσει την φράση του και δεν τον διακόπτετε ή συμπληρώνετε

 δεν διαφέρει από τα αλλά παιδία και αντιμετωπίζεται ως ίσο

 δεν γίνονται πολλές ερωτήσεις ταυτόχρονα

 δεν σχολιάζετε την ομιλία του μπροστά σε άλλους΄

 δεν επιτρέπονται συγκρίσεις με αλλά μέλη της οικογένειας ή του ευρύτερου περιβάλλοντος.