Μήτσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Τι είναι η εγκεφαλική παράλυση;

    Στο σημερινό άρθρο θα γίνει αναφορά στην εγκεφαλική παράλυση, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ακούσει αυτόν τον όρο αλλά πόσοι γνωρίζουμε τι σημαίνει; αρκετές φορές σε συζητήσεις μεταξύ γονέων έχει γίνει αναφορά στην εγκεφαλική παράλυση λέγοντας ότι γεννήθηκε ένα παιδί με αυτήν την διαταραχή στον εγκέφαλο.

    Ο όρος εγκεφαλική παράλυση αφορά διαταραχές του νευρικού συστήματος (πριν από την γέννηση, κατά την διάρκεια του τοκετού και μετά την γέννηση μέχρι την ηλικία των 7-8 ετών του παιδιού), που διαταράσσει τον συντονισμό του νευρικού και του μυϊκού συστήματος του παιδιού. Συχνά αίτια που προκαλούν τέτοιου είδους διαταραχές είναι : η ανεπαρκής παροχή οξυγόνου στο έμβρυο από την μητέρα, αιμορραγία στην μήτρα, λοίμωξη της μητέρας που επηρεάζει το έμβρυο, γενετικές διαταραχές, χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, πρόωρος τοκετός. Στα αίτια μετά την γέννηση συμπεριλαμβάνονται η μηνιγγίτιδα, η εγκεφαλίτιδα, ο κοκίτης, τραύματα στην κεφαλή.

    Τα πιο πολλά παιδιά παρουσιάζουν σπαστικότητα, δηλαδή δυσκολεύονται να κάνουν ελεγχόμενες κινήσεις. Σε βαριές περιπτώσεις προσβάλλονται και τα τέσσερα άκρα(σπαστική τετραπληγία), επίσης υπάρχουν διαταραχές στην όραση, στην ακοή και στον λόγο.

⇒   Η εγκεφαλική παράλυση εμφανίζει : 

● σπαστικοτητα κατά την οποία οι κινήσεις των ποδιών και των χεριών γίνονται με δυσκολία, 

● αθέτωση, δηλαδή τα άκρα κινούνται χωρίς την θέληση ή τον έλεγχο του παιδιού,

● τρόμος των ακρών, δηλαδή υπάρχει τρέμουλο όταν το παιδί προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα άκρα του, 

● κακή ισορροπία, το παιδί περπατάει με ασταθές βήμα και προσπαθεί να ισορροπήσει.

   Συνήθως τα συμπτώματα συνυπάρχουν και κάποια είναι εντονότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εκτός από τις νευρομυϊκές κινητικές διαταραχές παρουσιάζονται και αλλά συμπτώματα που σχετίζονται με την εγκεφαλική παράλυση, όπως είναι η νοητική υστέρηση, αισθητηριακή και αντιληπτική δυσλειτουργία, προβλήματα συναισθηματικής φύσεως, βαρηκοΐα, προβλήματα όρασης, καθυστέρηση λόγου και διαταραχές λόγου και ομιλίας. Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας καθορίζονται από το μέγεθος της βλάβης και αφορούν κυρίως την δυσκολία στην φώνηση, προβλήματα σίτισης λόγω ελλιπούς ανάπτυξης των στοματικών λειτουργιών, καθυστέρηση λόγου εξαιτίας ύπαρξης νοητικής υστέρησης, βαρηκοΐας και μειωμένης όρασης.

    Σκοπός της λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση είναι η βελτίωση της σίτισης και της κατάποσης, η ανάπτυξη και βελτίωση του λόγου και της ομιλίας με συγκεκριμένες ασκήσεις και μεθόδους οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση, στην ανάπτυξη και στον καλύτερο έλεγχο όλων των μηχανισμών που συμβάλλουν σε αυτές τις λειτουργίες. Επίσης, λόγω των πολυσύνθετων συμπτωμάτων που παρουσιάζει η εγκεφαλική παράλυση, η αντιμετώπιση της είναι και αυτή πολυσύνθετη και χρειάζεται συμμετοχή και άλλων ειδικοτήτων όπως είναι ο φυσικοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτης, και ο ψυχολόγος για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανάλογα πάντα με το εύρος της βλάβης που υπάρχει.