Μητσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Αφασία

⇒ Εγκεφαλικό επεισόδιο – Αφασία

    Στο σημερινό άρθρο θα γίνει αναφορά στο εγκεφαλικό επεισόδιο και την Αφασία. Στην σχέση που έχει με τα προβλήματα λόγου , σκέψης, και μνήμης που εμφανίζονται κατόπιν εγκεφαλικής αιμορραγίας, εγκεφαλικού έμφρακτου, θρόμβωσης με νέκρωση τμήματος του εγκέφαλου ,αγγειακού σπασμού με ισχαιμία, τραύμα του εγκέφαλου από τροχαίο ή εργατικό(σπανιότερα) ατύχημα, ή όγκο στον εγκέφαλο. Τα βασικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε αυτού του είδους τις βλάβες είναι : ημιπληγία, παραπληγία, απώλεια της μισής όρασης-ημιοψία, απραξία, προβλήματα στην μάσηση και κατάποση τροφών-δυσφαγία, προβλήματα μνήμης, σκέψης, λόγου, επιληψίας κα.

   Βεβαίως πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα και στον ίδιο βαθμό αλλά κάθε περίπτωση είναι μεμονωμένη και ξεχωριστή.

⇒ Τι είναι η Αφασία

   Με τον όρο αφασία εννοούμε κάθε γλωσσική διαταραχή η οποία προήλθε εξαιτίας προσβολής του εγκέφαλου από εγκεφαλική αιμορραγία, εγκεφαλικό έμφρακτο, θρόμβωση με νέκρωση τμήματος του εγκέφαλου ,αγγειακό σπασμό με ισχαιμία, τραύμα του εγκέφαλου από τροχαίο ή εργατικό(σπανιότερα) ατύχημα, ή όγκο στον εγκέφαλο  και εκφυλιστικής ασθένειας. Εξωτερικεύεται ως βλάβη της γλωσσικής έκφρασης, περιεχομένου και λειτουργίας της γλώσσας  σε ένα ή περισσότερα στοιχεία του λόγου όπως : ελεύθερος λόγος, ονομασία, επανάληψη, ανάγνωση, γραφή, και βλάβη των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών όπως είναι η προσοχή, η σκέψη και η μνήμη.

 

   Στο 97% των ανθρώπων (δεξιόχειρες) η περιοχή του εγκέφαλου που είναι υπεύθυνη για την χρήση του λόγου και της γλώσσας βρίσκεται στο αριστερό ημισφαίριο ενώ στο υπόλοιπο 3% των ανθρώπων βρίσκεται στο δεξί ημισφαίριο (αριστερόχειρες) στην ίδια ακριβώς θέση.

   Λόγω κάποιας βλάβης που προαναφέρθηκε δημιουργούνται επιπλοκές στην κυκλοφορία του αίματος. Συγκεκριμένα τμήματα του εγκέφαλου που είναι υπεύθυνα για τον λόγο δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα να νεκρώνονται τα κέντρα που είναι αρμοδία για την κατανόηση ή την έκφραση ή και τα δυο μαζί δυσκολεύοντας την επικοινωνία του ατόμου. Για τον περισσότερο κόσμο η ομιλία είναι κάτι φυσικό και η απώλεια της κάτι αδιανόητο. Ένα άτομο που έχασε την ικανότητα της ομιλίας έχει δυσκολίες να εκφράσει την προσωπικότητά του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο λαθεμένο συμπέρασμα ότι το άτομο πάσχει από κάποια διανοητική καθυστέρηση ή βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης. Οι δυσκολίες του στην επικοινωνία συχνά προκαλούν έλλειψη υπομονής και ανοχής από τους γύρω του. Έτσι η αφασία μπορεί να απομονώσει τον αφασικό σε βαθμό που δεν μπορούμε να φανταστούμε.

   Η δυνατότητα βοήθειας που μπορεί να λάβει ο φασικός ασθενής αλλά και η οικογένεια του ώστε να καταλάβουν τι είναι η αφασία είναι να συμβουλευτούν Λογοθεραπευτή για να αξιολογήσει το εύρος του προβλήματος λόγου που έχει προκύψει και να προχωρήσει σε πρόγραμμα βελτίωσης και αποκατάστασης, πάντα σύμφωνα με την βαρύτητα της βλάβης που έχει συμβεί στον εγκέφαλο.

   Στο ερώτημα “ποτέ πρέπει να γίνει αξιολόγηση της διαταραχής του λόγου που έχει προκύψει.“. η απάντηση είναι άμεσα, μετά την διάγνωση από τους γιατρούς και εφόσον δεν κινδυνεύει η ζωή του ατόμου. Το οικογενιακο περιβάλλον θα λάβει οδηγίες για το πώς και τι πρέπει να κάνει διότι η συμμετοχή του στην διαδικασία επανάκτησης του λόγου είναι πολύ σημαντική.

   Στην συνέχεια θα γίνει διαχωρισμός των ειδών αφασίας που υπάρχουν:

● ολική αφασία
● κινητική αφασία ή αφασία του Broca
● αισθητική αφασία ή αφασία του Wernicke
● αφασία αγωγιμότητας
● αμνησιακη αφασία
● αισθητική διαφλοιώδης αφασία
● κινητική διαφλοιώδης αφασία