Μήτσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Σύνδρομο Down (Ντάουν)

   Το Σύνδρομο Ντάουν,είναι μια διαταραχή χρωμοσωμάτων που οφείλεται σε ένα πρόσθετο χρωμόσωμα, το υπ’ αριθμόν 21. Μια άλλη ονομασία που χρησιμοποιείται συχνά για το ίδιο σύνδρομο είναι και «Τρισωμία 21». Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η ονομασία είναι διότι ο γονότυπος του εν λόγο συνδρόμου εμπεριέχει 3 αντίγραφα του χρωμοσώματος 21 αντί των κανονικών 2 αντιγράφων που πρέπει να παρουσιάζει αυτό το χρωμόσωμα.

   Τα αποτελέσματα της γενετικής αυτής ανωμαλίας συμπεριλαμβάνουν νοητική υστέρηση και εμφανείς επιπτώσεις στη σωματική ανάπτυξη του ατόμου.   Σε μικρότερο βαθμό ενδεχομένως να εμφανίζονται προβλήματα καρδιακής και εντερικής λειτουργίας όπως επίσης και προβλήματα ακοής και όρασης.

   Η νοητικη υστέρηση των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο για τον λόγο ότι διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο και κυμαίνεται από επίπεδα ελαφράς μορφής έως και επίπεδα βαρείας μορφής.

⇒   Τα σωματικά χαρακτηριστικά είναι σε όλους γνωστά και ξεχωρίζουν τα παιδιά με σύνδρομο Ντάουν από τους “φυσιολογικούς” υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επίπεδη δομή του προσώπου, μια επιπλέον πτυχή του δέρματος στην κορυφή της εσωτερικής γωνίας του ματιού, και στένεμα του ουρανίσκου και της γνάθου που μαζί με την υπερμεγέθη γλώσσα εμπίπτουν στο φαινόμενο της εξερχόμενης γλώσσας σε αυτά τα άτομα, το σχήμα των δοντιών, προγναθυσμός κάτω γνάθου, κοντές φάλλαγγες στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, επίσης υπάρχει πλήθος δυσμορφιών στο Σύνδρομο Ντάουν που ποικίλουν από περίπτωση σε περίπτωση.

   Ο λογοθεραπευτής μαζί με ειδικούς άλλων εικοτήτων όπως είναι οι φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής ψυχολόγος κ.α. αλλά και μαζί με τους γονείς μπορούν να βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό τα άτομα με Σύνδρομο Ντάουν σε τομείς επικοινωνίας, εκπαίδευσης και σωστής κατάρτισης του ατόμου στην ευρύτερη κοινωνία. 

   Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη ζωή των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν είναι τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μάθουν επιτυχείς τρόπους επικοινωνίας που θα τους εξασφαλίσουν μια καλύτερη κοινωνική επιβίωση και ποιότητα στην καθημερινή επικοινωνία. Ο λογοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει το άτομο και να καταρτίσει προγράμματα που στοχεύουν στα συγκεκριμένα σημεία υστέρησης του ατόμου. Μπορεί να δημιουργήσει ατομικό προγράμμα με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της άρθρωσης, τον γραπτό και προφορικό λόγο, την αντίληψη, τη μνήμη, το λεξιλόγιο, τη συγκέντρωση και προσοχή που πρέπει να κατέχει ένα άτομο για να επιτύχει σωστή επικοινωνία με άλλα άτομα στο κοντινό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του.

    Κλείνοντας το άρθρο πρέπει να σημειωθεί ότι ο χαρακτήρας των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν είναι πραγματικά ανεπηρέαστος από οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας μπορεί να παρουσιάζουν και έχουν υπέρμετρη ευαισθησία και αγάπη προς τον συνάνθρωπο τους. Σημαντική στη ζωή των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν είναι η προσφορά ευκαιριών για συμμετοχή στην κοινοτική ζωή. Τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν στις κοινωνικές δραστηριότητες, τον αθλητισμό, και άλλες πτυχές της κοινωνίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πρωταρχικό ρόλο λοιπόν στη ζωή αυτών των ατόμων έχουν οι γονείς και η οικογένεια, αλλά αξιόλογο ρόλο έχει και η κοινωνία γενικότερα με σημαντικούς παράγοντες όλους εμάς.