Μήτσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Στάδια ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου.

⇒ Στάδια ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου.

   Στο σημερινό άρθρο θα γίνει αναφορά στα στάδια της φυσιολογικής εξέλιξης ανάπτυξης του λόγου και της επικοινωνίας του παιδιού ξεκινώντας από την γέννηση του μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών.

●    Από 0 – 12 μηνών Το παιδί πρέπει να αντιδρά στους ήχους, να κοιτάει ή να στρέφει το κεφάλι του προς την πηγή τους, να παράγει ήχους, να κάνει βλεμματική επαφή, να αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του, να αλληλεπιδρά, όπως για παράδειγμα να χαμογελά όταν του μιλάτε, να ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομα του, να καταλαβαίνει απλές οδηγίες και να λέει λίγες απλές λεξούλες (π.χ. μαμά, μπαμπά).

   Έως 2 ετών Το παιδί πρέπει να καταλαβαίνει απλές οδηγίες (π.χ. έλα, δώσε,) και προτάσεις, να ονομάζει οικία αντικείμενα (το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται έως 20-50 λέξεις), να καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες, να λέει το όνομα του, να χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις και να χρησιμοποιεί συμβολικά παιχνίδια (π.χ. τάισμα κούκλας).

   Έως 3 ετών Το παιδί πρέπει να κάνει ερωτήσεις, να απαντάει σε ερωτήσεις, να χρησιμοποιεί προτάσεις, να χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις, να μπορεί να παρακολουθήσει ένα διάλογο και να καταλαβαίνει απλές ιστορίες (π.χ. να δείχνει ενδιαφέρον για ένα παραμύθι και να μπορεί να το παρακολουθήσει με ευκολία).

●    Έως 4 ετών Το παιδί πρέπει να απαντάει σε πολλά τα είδη ερωτήσεων, να γίνεται κατανοητό και από ανθρώπους που δεν γνωρίζει και να διηγείται εμπειρίες του. Η ομιλία του πρέπει πλέον να πλησιάζει περισσότερο αυτή των ενηλίκων όσον αφορά στη γραμματική και στο συντακτικό.

   Aς μην ξεχνάμε ότι ο πρωταρχικός στόχος όλων μας πρέπει να είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση. Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε στη βελτίωση και την αποκατάσταση της πάσης φύσεως προβλημάτων στα παιδιά. Αυτή η συνεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε καλά και οργανωμένα ειδικά κέντρα για παιδιά γιατί μόνο σ΄ αυτά μπορούν να εφαρμοστούν οι σύγχρονες και θεραπευτικές προσεγγίσεις.