Μήτσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Τι είναι ο αυτισμός;

⇒  Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή του ατόμου και περιλαμβάνει :

● δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση, συναλλαγή και συναισθηματική αμοιβαιότητα

● δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και στην γλώσσα

● περιορισμένες, στερεότυπες, επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, ενώ στην συμπεριφορά επικρατούν ιδιόρρυθμα ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις

● Υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, αυτοτραυματισμούς, επιθετικότητα, κρίσεις με φωνές και κλάματα.

● ανομοιογενή ανάπτυξη γνωσιακων λειτουργιών

● συχνά ανακόλουθη επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων

   Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί αυτοί, ποικίλουν σε βαρύτητα από άτομο σε άτομο. Ο αυτισμός συχνά συνυπάρχει με νοητική υστέρηση, άλλες αναπηρίες ή με σύνδρομα.

● η κατάσταση γίνεται αντιληπτή καθώς μεγαλώνει το παιδί. Η διάγνωση μπορεί να γίνει αξιόπιστα μεταξύ 2-3 χρόνων.

● σε όλες τις περιπτώσεις, με την εφαρμογή κατάλληλων ψυχολογικών- εκπαιδευτικών- θεραπευτικών προσεγγίσεων, εφόσον εφαρμόζονται από νωρίς, συστηματικά και με συνέπεια, υπάρχουν δυνατότητες για βελτίωση της κατάστασης.

   Οι εργοθεραπείες και οι φυσιοθεραπείες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στις δεξιότητες σωματικού συντονισμού και κίνησης, ενώ η λογοθεραπεία επικεντρώνεται στις επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού είτε είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου είτε είναι συστήματα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων όπως είναι τα συστήματα makaton, pecs, teach.

   Η επιλογή της θεραπευτικής – εκπαιδευτικής παρέμβασης πρέπει να ταιριάζει και στο παιδί και στην οικογένεια. Έτσι θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της, πιστεύοντας σε αυτό που κάνουν. Οποιαδήποτε προσπάθεια πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη της οικογένειας, των γονέων, των επαγγελματιών (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κα.) και στην εμπιστοσύνη και στην ασφάλεια που νιώθει το παιδί. Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το παιδί με αυτισμό δεν είναι «κακό» ούτε «κακομαθημένο» αλλά αντιλαμβάνεται διαφορετικά το περιβάλλον, τον κόσμο, τα πράγματα και αντιδρά παράξενα γιατί δεν ξέρει τους κοινωνικούς κανόνες και τη συναλλαγή. Το απρόβλεπτο το πανικοβάλει. Τις ενέργειες μας πρέπει να τις χαρακτηρίζουν η συνέπεια και η σταθερότητα.

   Κλεινοντας το αρθρο θα ηθελα να πω ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν ανάγκη από οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, ικανό να ανταποκριθεί μακροχρόνια στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων διασφαλίζεται όταν ο θεραπευτικός σχεδιασμός επικεντρώνεται στις υπηρεσίες από τις οποίες το άτομο έχει ανάγκη.