Μήτσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

   Στο σημερινό άρθρο θα ασχοληθούμε με τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τι σημαίνει ο όρος αυτός, ποιες διαταραχές περιλαμβάνει και ποια είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται. Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Δ.Α.Δ) είναι ο όρος που καλύπτει όλο το φάσμα του αυτισμού. 

   Στην μια άκρη βρίσκεται η τυπική μορφή του αυτισμού (γνωστή ως σύνδρομο Kanner) και στην άλλη άκρη του φάσματος ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, το σύνδρομο Asperser και ενδιάμεσα οι άλλες μορφές του αυτισμού.

   Η εξερεύνηση των αναπτυξιακών διαταραχών ξεκίνησε το 1943, όποτε και πρωτοαναφέρθηκε στην βιβλιογραφία όρος αυτισμός και τα χαρακτηριστικά του. Από τότε ως σήμερα η χρήση του όρου έχει περιοριστεί, ενώ περισσότερο χρησιμοποιείται ο όρος διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (Δ.Α.Δ) για να δήλωση μια διευρυμένη κατηγόρια διαταραχών. 

   Όλες οι Δ.Α.Δ αφορούν και επηρεάζουν τρεις τομείς της εξέλιξης: 

⇒  την κοινωνικότητα, 

⇒  την επικοινωνία 

⇒  την φαντασία

Ανάλογα με την συγκεκριμένη διαταραχή τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν.

⇒  Στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές περιλαμβάνονται οι εξής διαταραχές που θα αναφερθούν παρακάτω:


● αυτισμός παιδικής ηλικίας (κλασικός αυτισμός), 

● σύνδρομο Rett

● διαταραχή υπερδραστηριότητας σχετιζόμενη με νοητική υστέρηση και στερεοτυπικές κινήσεις

● σύνδρομο Asperser

● διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη καθοριζόμενη

   Οι διαταραχές αυτές, αν και μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά έχουν και αρκετές διάφορες. Το σύνδρομο Asperser είναι μια ελαφριά μορφή αυτισμού η οποία επηρεάζει κυρίως την κοινωνική ζωή του ατόμου. Αντίθετα ο κλασικός αυτισμός ο οποίος εμφανίζεται πριν το τρίτο έτος, επηρεάζει σημαντικά την εξελικτική πορεία του παιδιού από την προνηπιακη ηλικία. Το σύνδρομο Rett είναι πολύ σπάνιο, συνοδεύεται από εγκεφαλικές ανωμαλίες και έπεται μιας περιόδου φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού (5-30 μήνες ).