Μήτσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

⇒ Τι είναι η επιστήμη της Λογοθεραπείας;

   Στις παρακάτω γραμμές θα γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί με απλά λόγια τι είναι η επιστήμη της Λογοθεραπείας και ποιο είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Θα γίνει αναφορά στις πιο συχνές διαταραχές και στα βασικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να βοηθήσουν στην κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες .

   Έπίσης, τα παρακάτω στοιχεία δεν αποτελούν οδηγό διάγνωσης ή προσπάθεια αποκατάστασης των αιτιών και των συμπτωμάτων που παρουσιάζουν οι εκάστοτε διαταραχές, από μη ειδικούς. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από Λογοθεραπευτές- Λογοπαθολόγους- Λογοπεδικούς (ταυτόσημοι όροι).

   Η Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος(παραϊατρικός) ο οποίος ασχολείται με την παθολογία του προφορικού και γραπτού λόγου. Ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας (λεκτικής και μη), ομιλίας, φωνής , μάσησης-κατάποσης παιδιών – ενήλικων και με την ερευνά των διαταραχών αυτών, οποία και εάν είναι τα αίτια που προκάλεσαν διαταραχή όπως : αναπτυξιακή, λειτουργική, σύνδρομα, εξελικτική, νευρολογική ψυχιατρική και εκφυλιστική.

⇒    Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η διάγνωση, η πρόγνωση και η αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας.

   Ο Λογοθεραπευτής ακολουθεί μια σειρά δοκιμασιών(tests) για να αναλύσει και να αξιολογήσει τον λόγο και την επικοινωνία του παιδιού- ενήλικα. Καταρτεί και εκτελεί πρόγραμμα παρακολούθησης συνεδριών λογοθεραπείας για την βελτίωση και αποκατάσταση των διαταραχών στα πλαίσια που επιτρέπει η βλάβη, συνεργασία και παραπομπή σε ειδικούς άλλων ειδικοτήτων όπως(γιατροί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές ειδικοί παιδαγωγοί και εργοθεραπευτές) για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου.

⇒   Τελειώνοντας, θα γίνει αναφορά στις πιο συχνές παθήσεις και αίτια που προκαλούν διαταραχές με τις οποίες ασχολείται ο Λογοθεραπευτής στα παιδιά(από την βρεφική τους ηλικία) και στους ενήλικες, όπως :

● ανατομικές ανωμαλίες των οργάνων φώνησης και ομιλίας

● νοητική στέρηση

● εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές

● εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές

● διαταραχές ροής του λόγου (τραυλισμός,ταχυλαλία)

● διαταραχές γραπτού λόγου (μαθησιακέ δυσκολίες-δυσλεξία)

● προβλήματα ακοής(βαρηκοΐα-κώφωση)

● σύνδρομα(Down, Rett)

● διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(αυτισμός, ασπεργκερ)

● νευρολογικές διαταραχές

● ψυχιατρικές διαταραχές

● κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

● εγκεφαλικά επεισόδια(αφασίες)

● διαταραχές μάσησης και κατάποσης

● διαταραχές φωνής(αφωνία, δυσφωνίες)

● εκπαίδευση φωνής σε επαγγελματίες φωνωδούς

● εκφυλιστικές ασθένειες

   Η έγκαιρη διάγνωση μιας πιθανής διαταραχής μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού αποφεύγοντας δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβο για επικοινωνία και έκφραση κα.με αποτέλεσμα να μην μπορεί εύκολα το άτομο να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο.